T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GENÇDES

GENÇDES kapsamında ödemeler nasıl gerçekleştirilmektedir?


Ödemeler, Kurul kararının açıklanmasından sonra taraflarca imzalanacak destek sözleşmesine dayanılarak sözleşmede belirtilen oranlarda Kültür ve Turizm Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü aracılığıyla yapılır.