GENÇDES kapsamında ödemeler nasıl gerçekleştirilmektedir?


Ödemeler, Kurul kararının açıklanmasından sonra taraflarca imzalanacak destek sözleşmesine dayanılarak sözleşmede belirtilen oranlarda Kültür ve Turizm Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü aracılığıyla yapılır.